top of page

Personleg tilpassa yoga

Untitled design (2).png

Eg tilbyr yogatimar spesielt laget for deg. Både for privatpersonar, grupper og for bedrifter.

Saman finn vi ut dei spesifikke behova dine og legg ein plan for å komma oss herfrå til der.

Fordi eg er utdanna i ulike yogastilar, kan eg anten jobba tradisjonelt i desse stilane eller setja saman nye klassar med inspirasjon frå fleire stilar. Eg har erfaring med å setja opp klassar for spesifikke målgrupper med ulike aldrar og evnar.

Eg elskar å jobba intuitivt og med omsyn til dei årlege og månadlege syklusane.

bottom of page